PROJEKTER

“Guder og Mennesker” – Open Call 2017 

Jelling Heritage inviterer kunstnere til at udstille på Mytologisk ART Festival 2017 i Jelling. Temaet for udstillingen er ’Guder & Mennesker’. Alle kunstnere kan søge ved at indsende værker, som beskæftiger sig med dette tema og mytologi generelt. De indsendte værker bedømmes og udvælges af en jury.

Udstillingen

Mytologisk ART Festival er en kunstfestival, der hvert år afholdes i Jelling. I 2017 vil Udstillingen åbne den 23. august og være åben i halvanden uge.

Kunstværkerne udstilles i Jellings byrum og Jelling Sognehus

Desuden udvælges egnede værker til en seperat udstilling i oplevelsescenter Kongernes Jelling. Kongernes Jelling formidler vikingetiden og fører den besøgende  på en digital sanserejse op til overgangen til kristendommen.

Kongernes Jelling ligger lige overfor det store monumentområde, som Harald Blåtand lod opføre med den palisade, der var vikingetidens største bygningsanlæg.

Hvad er mytologisk kunst

Kunst med fokus på mytologi kan give en oplevelse af, hvad det vil sige at være menneske – uanset om det er i Jelling, i Danmark, i Norden eller i verden udenom.

Mytologisk ART Festival har fokus på mytologi i bred forstand. Det kan være alt fra græsk og nordisk mytologi til moderne mytologier som den findes i f.eks. sci-fi. Omdrejningspunktet er mennesket og dets verden.

Hvem kan søge

Alle typer kunstnere og alle typer medie-og udtryksformer er velkomne.

Hvordan søger man

Man indsender en ansøgning i én samlet pdf til opencall@jellingheritage.dk senest den 16.07.2017

Husk at skrive dit navn i emnefeltet.

Hvad skal ansøgningen indeholde

Der kan indsendes fotos af op til seks værker og op til fem fotos af hvert værk. Der skal anføres værkets mål på billederne.

Ansøgningen skal sendes som en samlet pdf og indeholde et kort kunstner-CV (maks. 1 A4 side) med navn, email, mobil nr., adresse og fødselsdato  samt fotos med op til 6 værkrepræsentationer.

Filen må maks. fylde 20 MB. Lyd, Video og performance kunstnere bedes sende links til videoer eller lyd.

Kun ansøgninger, der opfylder kravene, bliver taget i betragtning.

For lyd og videokunstnere gælder det, at man selv skal medbringe, projektor, skærm, forstærker, højttaler ect.

Læs mere her

Generalforsamling 2017

Jelling Heritage afholder generalforsamling onsdag den 26.april klokken 18:00. Det præcise sted aftales når vi kender antal tilmeldinger. Cafe Sejd og Aros (Kunstmuseet i Aarhus) er på tale.

Vi byder på en sandwich klokken 18:00.
Alle frivillige, medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere inviteres. meld gerne tilbage til hvorvidt I har mulighed for at komme denne dag. og gerne på flm@jellingheritage.dk

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Jelling Heritage præmierer Noahs Ark som bedste kunstværk 2016

Under Mytologisk Art Festival opførte Asylansøgerne fra Røde Kors Ayslcenter det rørende og smukke samt dybtfølte kunstværk Noahs Ark.
Individuelle skibe
Værket bestod af mere end et halvt hundrede skibe (Noahs ark), der alle sejler i den samme retning mod den sydlinge Jellinghøj og opsat i en mandelformet formation mangen til den form som findes inde i mellem de to høje og Jelling Kirke.

Personlige fortolkninger 
De enkelte skibe er trods det fælles opdrag meget forskellige; nogle skibe er simple og slanke, nærmest æstetiske, hvorimod andre forestillger Vikingeskibe eller handelsskibe med dyr og mennesker. Enkelte er tydeligvis flygtning både, hvor en menneskene omborg kæmper med ikke at falde ud af den overfyldte Ark.
Et stærkt kundskab med noget på hjerte. Læs mere

Ragna Rock på University College Lillebælt

Seminariet koncentsal dannede rammen for Ragna Rock, og en fantastisk Rock Opera af Alda Raven.

Alda og Siggi træder i karakter
Med David Spendlow som mytologisk fortæller, gav Alda Raven og Sigrun Björk Ólafsdottir deres version af fortolkning af de gamle sagaer og nordiske sagn omkring verdens skabelse ud fra

opførte Rock opera på det gamle lærerseminarium i Jelling.

En billedfortælling fra Rock Opera, her.

“Det gamle Fakta” omdannet til kunstner-inferno

Den danske sommer er lunefuld. Således også under Mytologisk Art Wall, i sidste øjeblik tilbød Ole Ballegård, der er ejer af “Den Gamle Fakta Bygning” i Jelling at stille plads og regnvandsfrit atelier til rådighed for Bredagerskolens elever.
20160829-art-wall-068-googleplusDerved reddede ejendomsselskabet Ballegård kunst- og skoleprojekt fra at regne væk. Og da endelig arbejdet var igang inde i bygningen ved Gorms Torv i Jelling, så føltes det helt naturligt for alle de involverede.

Aktive elever
Alle elever på 6. årgang blev aktive deltagere og inddraget på flere niveauer i et kulturelt tilbud der åbner skolens undervisning og elevernes arbejde ud mod byen og det nærmiljø, som eleverne vokser op i, og via Mytologisk Art Wall er med til at forme og give et nyt udtryk.

Producenter – ikke konsumenter!
Gennem den skabende proces inddrages eleverne som aktive medborgere, og de bliver på denne måde ikke blot reduceret til konsumenter, men til konkrete producenter. I samarbejdet med kunstnere Iris Bakker og Amalie Kvistgaard, udfordres eleverne til ikke bare at arbejde selvstændigt, men at skabe et fællesværk hvor det enkelte maleri er en del af et større hele – en pædagogisk såvel som en kunstnerisk skabelsproces.

Bakker & Kvistgaard i Jelling

Mytologisk Art Wall skabes i samarbejde med de to unge kunstnere Iris Bakker og Amalie Kvistgaard.

20160831-art-wall-037-googleplusUd fra mere end 200  tegninger og skitser fra Bredagerskolens elever skal de to unge kunstnere skabe et enkelt stort værk – Mytologisk Art Wall.

Tre dage “som rigtig kunster”
Arbejdsprocessen er over tre dage og selve arbejdet er i hænderne på de 74 elever, som er under kyndig og professionel instruktion. Amalie forklarer: “Det vil være sådan at det bliver eleverne selv der maler farverne, det betyder at der nok vil være “en del skæverter” hvor det enkelte elev, simpelthen mangler håndværk og teknik. Vi må forvente at ikke alle kan holde hånden i ro og føre penslen efter planen”. Iris Bakker supplerer: ” Det betyder ikke, at eleverne bare styrer processen, tværtimod de områder af maleriet som ikke fungerer vil blive malet over, og på forskellige måder ændret, hvilket er en hel normal kunstnerisk proces”.
Læs  portræt af Iris og Amalie..

Forældre sikrer at Mytologisk Art Wall overlever vinteren

En lang række forældre til børnene på Bredagerskolen er med til at sikre at det store maleri kan overleve det danske vejrlig.

frivllig-redder-vinter-002-cut-adjust-contrastMytologisk Art Wall kan kun overleve en fugtig og kold dansk vinter såfremt det behandles fornuftigt.
En hel række gode forældre fra Bredagerskolen samt frivillige fra Rødekors Center i Jelling arbejder sammen om at sikre de mange malerier mod gennemtrængning af vand. Pladerne forsegles med hvid grunder, som teamet bag har brugt tre dage på at få rullet og malet.

 

Bredagerskolens elever arbejder med mytologi

Sjette årgang fra Bredagerskolen begynder det nye skoleår med et mytologisk kunstnerisk projekt.


Neel Tromborg, Lissi Bernhard og Mark Allan Wolters står bag det spændende undervisningsforløb.

Mark Allan Wolters fortæller: ”Vi startede projektet med 6. årgang lige efter sommerferien, og efter en introduktion af de to kunstnere Iris og Amalie gik vi i gang med at arbejde med skabelsesmyter fra biblen, indianerne og vikingerne”.

Lissy Bernhardt der også er lærer på Bredagerskolen supplerer: ”Vi har arbejdet en hel uge med alle eleverne og vi har researchet en hel masse omkring myter om jordens skabelse – som faktisk har mange ligheder fra mellem hinanden.  Vi fik samlet mere end 200 elev-tegninger, som vi afleverede til kunstnerne.

Læs interview med Lissi Berhard fra Bredagerskolen.

Censureret udstilling åbner på Gorms Torv

Samtidig med Mytologisk Art Festivals åbningsceromoni åbnede den censurerede udstilling “”Fra skabelse til Ragnarok”.  Gik fire nordiske gudinder fra Sydhøjen til Gorms Torv. Gudindernes fremtodning er skabt af den Islandske kunstner Sigrún Björk Ólafsdóttir.

Hvad sker der i banken efter 16?

Jelling Heritage har til festivalens åbning lånt den Jyske Sparekasses bygning. Filialdirektør Christian Christiansen og Sparekassen støtter festivalen og det var derfor muligt at benytte Sparekassens lokaler som selve rammen for den censurerede kunstudstilling.

Byen vises frem
En god lejlighed til at vise byen frem for kunstnere og de besøgende, og Sparekassens “åbne døre” skal ses som en udstrakt hånd til initiativer der åbner byen for alle både lokale og turisterne.

Se Sigrúns Guder
Foto: Stoplite-Photo

De udvalgte

Bedømmelsesudvalget med museums-inspektør Birgit Pedersen i spidsen har udvalgt værker og kunstere til årets kunstudstilling.
anders-siggard-1
De udvalgte kunstnere
Anders Siggaard
Bill Stjernholm Madsen
Gurli Becker
Karen T
Leila Joensson
Louis Harrison
Sigrun Björk Ólafsdottir
Tabita Henriksen

Mere omkring de udvalgte kunstnere her.

De udvalgte kunstværker kan ses her.

ART WALL monteres i god tid 

Projektet Mytologisk Art Wall er på skinnerne, ferniseringen er sat til lørdag den 3. september og den dato ser ud til holde. Allerede midt i ugen Er flere forældre og tre store drenge fra sjette klasse ved at skure alle pladerne op i to meter højde.

Flemming Midtgaard fortæller glad at når der er så gode folk er med i projektet, så er det overskueligt at hænge de mange malerier op: “Der er god støtte i både Bo fra Skolen i Vejle og Henrik Andersen fra HEAN Byg. De ved simpelthen hvordan man bruger en simpel snor til at styre hele ophængningen.

Back Stage: ALL WALL monteres

 

 

Noahs Ark

Jelling Heritage samarbejder under Mytologisk Art Festival med Dansk Røde Kors Asylcenter i Jelling (navn), centret er allerede i gang med at skabe deres bidrag til festivalen, som bliver en moderne fortolkning af myten og historien om Noahs Ark. En fortælling der kendes fra Det Gamle Testamente, som bekendt er et oplæg til den Islamiske og muslimske religion såvel som den jødiske og den kristne.

Værket bestod af mere end et halvt hundrede skibe (Noahs ark), der alle sejler i den samme retning mod den sydlinge Jellinghøj og opsat i en mandelformet formation mangen til den form som findes inde i mellem de to høje og Jelling Kirke.

Personlige fortolkninger af Noahs Ark
Her

Præsentation: Den Islandske designer og kunstner “Siggi”

Sigrun Björk Ólafsdottir er tidligere bosat i København, men har fundet sig hjem i London.
stoplite-photo-com_mg_7235Hendes arbejder bærer dog ikke bare præg af Islandsk kultur men er baseret på den nordiske mytologi og er i høj grad inspireret af vikingerne og det sprog og den kultur som findes i Norge.

Kunstnerfælleskab med søster Alda 
Hvor Sigrun arbejde er design af fysiske objekter og naturligvis klædedragter og “adventurfashion”, så er søsteren Alda komponist og vil også være at finde under festivalen som sanger såvel som komponist.
Alda  Efternavn, arbejder under kunstnernavet Raven, og vil under Ragna Rock på University College Lillebælt præsentere hendes seneste Rock-Opera “navn”.
Hør Rock Opera her.

Frivillige bygger 12 meter staffeli  

Endnu før Mytologisk Art Festival åbner genlyder Gorms Torv, i Jeling, af larmen af boremaskiner og stiksave. Det er skoleprojektet under Vejle Kommunes Åbne skole der er under opbygning.

En forening “med mange jern i ilden
Formanden Flemming Midtgaard forklarer “Det er vores første år som festival arrangør, og det er helt sikkert at vi har rigtig mange skibe i søen”. Jelling Heritage formand erkender at foreningen ikke har frivillige nok til at de mange opgaver, som en festival kræver: “Vi har simpelthen samarbejdet med Bredagerskolens forældre som gerne vil hjælpe til med Mytologisk Art Wall.

Selve skelettet er sat op af de lokale frivillige, og under god vejledning af Bo og Henrik Andersen fra HEAN Byg.

Back Stage
Et kig bag om staffeliet

Mytologisk Art Festival

Festivalen foregår på og ved Gorms Torv i Jelling, få meter fra højene. Festivalen åbner lørdag den 27. august  klokken 16:00

Lørdag
Mytologisk Catwalk samt Censureret kunstudstilling.
Program

Tirsdag
“Mørke og lyse og mennesker med gnist” foredrag.
Program

Festivalen forsætter hele ugen “Ragna Rock” med sneak-premiere på en international Rock Opera samt fernisering af “Mytologisk Art Wall” på Gorms Torv med kunstnerne Iris Bakker og Amalie Kvistgaard.

Det samlede program Program
Facebook Link

Generalforsamling

Foreningen holdt Generalforsamling onsdag den 18. maj på Brandbjerg Højskole.

Brandbjerg Højskole Atriumgård
Brandbjerg Højskole Atriumgård

 

Beretning
Formanden og Kasserens beretning
Link

Regnskab & Budget
Regnskab 2015
Link

Budget 2016
Link

 

Få hjælp til kultur!

Er I initiativrige og har du spændende idéer?  Kan I se nye og spændende muligheder der kan skabe kreative kultur-projekter, der kan engagere lokalt og samtidig inspirere internationalt?

Viking Portrait
Viking Portrait

Vi har fokus på de kulturbegivenheder, der inddrager den nordiske kulturarv, men som samtidig er i tråd med vores samtid og peger engageret fremad mod nye måder “at gøre tingene på.”

Jelling Heritage er en non-profit organisation og vi arbejder sammen enkeltpersoner og foreninger. Vi samarbejder med turisme-organisationer såvel som erhvervslivet omkring udvikling af projekter, der skaber interesse for mytologi, design og kunst og vi er inspireret af den nordiske kulturarv fra Vikingetiden som vi oplever den i Jelling.

Projekter 2016

Bliv inspireret af de projekter vi allerede har hjulpet i gang med sparring og rådgivning:

Valborgsaften

Valborgs aften ligger fast. Det er altid aftenen/natten før den 1.maj. Valborgs aften er en årtusind gammel fejring af overgangen fra vinter til forår. I alle vore nabolande fejres begivenheden stadig. Kampen står mellem Kong Vinter og Dronning Vår. Siden 700 tallet har aftenen været forbundet med en forfulgt nonne. Det er således også en markering af kampen mellem hedenskab og kristendom. I det hele taget er Valborgs aften en markering af overgange. I Jelling kunne det være overgangen fra en stille lavsæson og en spirende højsæson. Mellem en tid der var, og en tid der bliver.

Valborgsaften
Valborgsaften

Ud over at fejre Valborgs aften som en kulturbegivenhed, så er det også ambitionen at benytte temaet ’Overgange’ til at præsentere de ting man kan vente sig i det kommende år. Her tænkes på aktiviteter og begivenheder. Nye som gamle aktiviteter.

Grunden til at gøre det er, at en samlet præsentation af de mange spændende tiltag fra foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan være med til at ’ansvarliggøre’ de lokale borgere og eventuelle deltagende gæster på en måde så de bliver bedre stand til at ’tale begivenheder op’ på baggrund af en konkret fornemmelse og viden om hvad der vil ske.

Vølvens Spådom

Dramatisering af Vølvens Spådom. Det er et af de tidligste norrøne litterære værker af betydning. Det beskriver verdens skabelse. Den første guldalder. Ragnarok med verdens tilintetgørelse og den efterfølgende ny tid, og den nye guldalder. Digtet bygger på overleveringer og er første gang nedskrevet af en islandsk munk i 1200 tallet. Det er således et værk, der er blevet til lige midt i overgangen mellem den oprindelige tro og den nye. Ambitionen med projektet er, at give både Jellings borgere og byens gæster en oplevelse samtidig med, at man lærer af digtet på en måde, så man forstår vores samtid bedre.

Vølvens Spådom
Teater Republique udgave af Vølvens Spådom i en stærk eksperimentel og modernistisk opsætning og fortolkning.

For mange mennesker er Vølvens Spådom et litterært værk man nok har hørt om; men ikke rigtig forholdt sig til. Derfor er det et selvstændigt formål, at formidle noget om digtets kontekst.

Jelling Heritage har været med til at søge penge ved Vejle Kommune, som har støttet med et mindre beløb.

Den kreative gruppe bag opførslen af Vølvens Spådom i Jelling har i 2016 planer om at indlede med et par små workshops i løbet af sommeren, hvortil alle interesserede borgere inviteres til,at bidrage og deltage.

Se en kort præsentation af Teater Republique projekt Vølvens Spådom.

Mytologisk Art Festival 2016

Festivalens formål
Det er festivalens formål, at fremme formidlingen af den gode kunst og det kunsthåndværk, der er inspireret af historie, fortællinger og myter i alle betydninger.

Fokus
Mytologisk ART Festival har fokus på mytologi i bred forstand – ikke blot den norrøne. Derved vil festivalen kunne tiltrække flere kunstnere og gæster, og der vil opstå nye spændingsfelter og nye forståelser ved at inddrage andre mytologier end de nordiske.

Viking Tatoo
Viking Tatoo

Vi vil arbejde på at at festivallen skal rumme mange forskellige kunstneriske udtryksformer:

 • Udstilling (F.eks. maleri og skulptur)
 • Kunsthåndværk (F.eks. keramik og smykkekunst)
 • Formidling ( F.eks. Blòt event)
 • Performance (F.eks. dans, videokunst)
 • Koncert ( F.eks. Vikings on tour! Huldr, Viralei, Krauka)
 • Kreative workshops
 • Workshops for børn
 • Socialt samvær ml. kunstnere, gæster og frivillige

Tid og sted

Mytologisk Art Festival er med i Trekantens Festuge i uge 35, kulminerende fredag, lørdag og søndag.

Festivalen afholdes på Gorms Torv, Jelling, i tidsrummet 29.8.2016 kl. 16.00 til søndag den 4.9.2015 kl. 16.00.

Burton Kopelow "Oxaca"
Burton Kopelow “Oxaca”

Den censurerede udstilling foregår dels som ’open air’ udstilling på torvet, dels i Den Jyske Sparekasses lokaler.

Læs mere