Kunstner info

Kunstner info

Vilkår og rammer for udstillere!

Festivallens formål
Det er festivallens formål, at fremme formidlingen af den gode kunst og det kunsthåndværk, der er inspireret af historie, fortællinger og myter i alle betydninger.

Download kunstner information PDF

Tid og sted
Mytologisk ART Festival afholdes på Gorms Torv, Jelling, i tidsrummet 29.8.2016 kl. 16.00 til søndag den 4.9.2015 kl. 16.00.
Den censurerede udstilling foregår dels som ’open air’ udstilling på torvet, dels i Den Jyske Sparekasses lokaler.

Et telt samt eventuelt andre lokaler, der stilles til rådighed af butikker på og omkring Gorms Torv, vil rumme de ikke censurerede udstillingsaktiviteter.

De indendørs udstillingsmuligheder kan give nogle begrænsninger på hvor mage værker, der kan skabes plads til for de kunstnere, som er bundet til at skulle benytte indendørs lokaler.

Der vil blive taget højde for at de værker der udvælges også vil kunne blive præsenteret på en god og forsvarlig måde. Og helst sådan at der kan fortælles en sammenhængende historie.

Udstillerne bydes velkommen ved en officiel ’ceremoni’ mandag den 29.8 kl.17.00. Udstillingsrummet (ude og inde) vil være fuldt til rådighed fra kl. 16.00 søndag den 28.8 dagen i forvejen. Udstillere, der har mulighed for at komme tidligt søndag opfordres til at gøre det.

Der kan være udstillere, der ønsker at sende deres værker, så de er fremme allerede fredag forud for festivalen. Det vil være muligt, når det på forhånd er aftalt. Navnet på kontaktperson vil blive oplyst senere – ellers spørg!

Udstillere
For at udstille i den censurerede udstilling kræves en vurdering af Mytologisk ART Festivals bedømmelseskomité. Procedurerne omkring dette er beskrevet i ’Open Call’ invitationen.

Der vil ud over den censurerede udstilling også være andre typer af relevante aktiviteter, såsom: workshops, forfatter foredrag, musikalske indslag, salgsboder med salg af mytologisk eller historisk inspirerede varer. falder ind under festivalens formål.

Det er arrangørerne, der eventuel med rådgivning fra kunst- og/eller kunsthåndværkere, der om nødvendigt træffer afgørelse om, hvem der, i en given situation, vil kunne gives en stadeplads.
Vilkår for udstillerne:

  1. Kunstnere og kunsthåndværkere der har fået antaget værker til den censurerede del af Festivalen betaler et gebyr på 500,00 kr. Forfattere betaler i lighed med andre kunstnere 500,00 kr. Forfattere har mulighed for at sælge sine bøger i Festivalbutikken.

Forfatterne og musikere mv. opfordres til at lave forfatterforedrag eller små musikarrangementer hvortil forfatterne eller musikerne evt. kan opkræve entre. Udgifter forbundet med dette og entre indtægter i sådanne tilfælde er Mytologisk ART Festival uvedkommende. Aktiviteterne sal naturligvis koordineres med festivalens koordinator.

Stadeholdere (ikke censurerede) betaler 500,00 kr. for en stadeplads. Man sørger selv for salgsborde og andet man skal bruge i forbindelse med sin stadeplads.

Pris på værkerne
Kunstnerne i den censurerede udstilling har mulighed for at bringe deres værker til salg under festivallen. Dog er man som del af den censurerede udstilling forpligtiget til ikke at nedtage sine værker førend Mytologisk ART Festival 2016 formelt er afsluttet. Der er ingen kommisionsbetaling til Mytologisk ART Festival.

Kunstner præsentationer
Der vil blive produceret handouts til gæsterne således at gæsterne kan orientere sig blandt de forskellige kunstnere og værker.

Pressedækning
Arrangørerne bag Mytologisk Art Festival vil sørge for god pressedækning og omtale af arrangementet både før, under og efter afholdelsen, til fordel for både udstillere og festival. Vejle kommune vil endvidere markedsføre festivalen ad de samme kanaler som ’Trekantområdets Festuge’ markedsføres.

Forsikring/sikring/ansvar
Arrangørerne har ingen særskilt forsikring, der dækker for de enkelte kunstneres værker. Kunstnerne har ansvaret for selv at sikre egne værker under festivallen. DJS’s lokaler vil blive aflåst om natten. Hvor det er muligt – og hensigtsmæssigt – vil elementer fra open-air udstillingen kunne sikres i de samme lokaler om natten.

’Open air’ udstilling
Som udgangspunkt foregår udstillingen af de mere robuste værker udendørs. Gerne i tilknytning til eget telt eller rundt på torve pladsen. Når der er mere overblik over udstillernes behov vil der blive taget stilling til, om der skal/kan arrangeres en form for overdækning, læ, baggrund. I det omfang udstillerne måtte have særlige ønsker og behov, vil disse blive undersøgt i forhold til, om de vil kunne tilgodeses.

Beklædning
Man må som udstiller meget gerne være i ført beklædning der knytter sig til den/de myter der formidles om, – men der er ikke nogen egentlig dress code.

Forplejning
Man sørger som udgangspunkt selv for forplejning. Café Sejd tilbyder, tirsdag til søndag, morgenkaffe med brød, ost og marmelade til udstillerne. Det tilstræbes at der arrangeres en festaften for og med udstillere, frivillige og arrangørere.

Projektkoordinator
Ole Grangaard Olesen

Arrangementet støttes af

Den Jyske Sparekasse
A Better Day
Engelsholm Højskole
Vejle kommune
Trekantområdets Festuge
Cafè Sejd

Download kunstner information PDF