Skriv en ansøgning

Kommunikation og ansøgninger

Projekter og events bør beskrives sådan at man kan forstå hvad det drejer sig om og en smule omkring de enkelte detaljer. Er det et mindre projekt skal ansøgning og beskrivelse modsvare projektets omfang, og er der tale om at der skal etableres et større projekt med en række forskellige samarbejdspartnere – som fx kommune og almene fonde – så er der tale om et et mere omfangsrigt prospekt. 

En lille huskeliste 

  1. Angiv hvad og hvilke områder I søger om bistand fra Jelling Heritage
    1. Det kan fx være kuratorfunktion, fundraising, strategi eller organisation
  2. Budget med overslag over de forskellige indtægter og udgifter
  3. Finansieringbudget
    1. Medfinansiering, samarbejdspartnere og sponsorer
  4. Samarbejdspartnere, initiativtagere og eventuelt frivillige

Ansøgningsfrister for 2016
Kalender