Noahs Ark

Noahs Ark det smukkeste kunstværk på festivalen

Under Mytologisk Art Festival skabte Asylansøgerne fra Røde Kors Ayslcenter i Jelling det rørende og smukke samt dybtfølte kunstværk Noahs Ark.

20160827-noahs-ark-011wordpress-625x180

I god tid

Frivillige bygger 12 meter staffeli  

Endnu før Mytologisk Art Festival åbner genlyder Gorms Torv, i Jeling, af larmen af boremaskiner og stiksave. Det er skoleprojektet Mytologisk ART Wall der baserer sig på et oplæg fra  Vejle Kommune. Børn og Unge afdelingen har opfordret Jelling Heritage til at præsentere et bud hvordan en folkeskole kan  interagere med det omkringliggende samfund på en spændende måde. Det er blevet til projektet Mytologisk Art Wall der var så heldig at blive valgt ud, som et af de konstruktive bud på en folkeskole, der også kan orientere sig ud i det omkringliggende samfund.

20160901-art-wall-075-wordpress-625x180

Ragna Rock

Ragna Rock på University College Lillebælt.

Art Wall

ART WALL monteres i god tid 

Projektet Mytologisk Art Wall er på skinnerne, ferniseringen er sat til lørdag den 3. september og den dato ser ud til holde. Allerede midt i ugen Er flere forældre og tre store drenge fra sjette klasse ved at skure alle pladerne op i to meter højde.
20160901-art-wall-075-wordpress-625x180

2016 Program

Program Mytologisk Art Festival 2016

Festivalen foregår på og ved Gorms Torv i Jelling, få meter fra højene.

Lørdag 27.8

16:00 – 20:00 Gorms Torv
Mytologisk Art Festival åbner.
Åbningstale v. Dan Skjerning, udvalgsformand Vejle Kommune
Musisk indslag ved kunstner, musiker og komponist Alda Raven fra Island.
Catwalk ved designer, Sigrun Bjork Òlavsdottir, UK.
Censureret kunstudstilling
Workshops/arbejdende værksteder
Skoleprojekter
Foredrag

Festivalugen
Alle dage kunstudstiling og workshops er åbne.

Mandag 29.8
Gorms Torv, Jelling

“Mytologisk Art Wall”
Gorms Torv, Jelling. Klokken 10:00
Kunstnerne Iris Bakker & Amalie Kvistgaard
samt Bredagerskolens 6. årgang

“Noahs Ark”.
Gorms Torv, Jelling klokken 13:00
En række kunstnere og frivilige fra Center Jelling genskaber myten om Noahs ark.

Tirsdag 30.8

Gorms Torv, Jelling. Cafe Sejd klokken 19:00
Foredag: “Mørke og lyse og mennesker med gnist” ved sognepræst Birgitte R.Møldrup
Entre 50,- kr.

Torsdag 1.9

Gorms Torv, Jelling. Cafe Sejd klokken 19:00
“Enhjørningen – myte og inspiration!”.
Foredag og fortælling ved billedhugger Lene Stevns Jensen.
Entre 50,- kr.

Fredag 2.9

“Blót”
Gorms Torv, Jelling klokken 19:00
Vi mødes ved Cafe Sejd.
Ceromoni for interesserede, Ved Signe Kähler.
Entre 50,- kr.

“Ragna Rock”
Festaften Mytologisk Art Festival
UCL, Jelling klokken 19:00
I Festsalen på Lærerseminariet (University College Lillebælt)
“God´s Bless YA”
Rock Opera – forpremiere på den næsten 2 timer lange rock-opera.
Artister: Komponist Alda Raven (Island), Sigrun Bjork Ólafsdótir (UK), Entertainer Andrian Spendlow (UK),
Sondhouse. “De fire Elementer” / Brandbbjerg Højskole
“Røde Kors Band” / Jelling
Entre 50,- kr.

Ragna Rock Gin Tour
Nordic Gin and Tonic Bar
Kom og smag “Verdens bedste Gin”, kendt fra Norma og de bedste spisehuse i Norden.

Fri adgang for “Kunstnere, “Jelling Heritage Art Managers” og frivillige.

Lørdag 3.9

“Mytologisk Art Wall Fernisering”
Gorms Torv, Jelling klokken 13:00
Iris Bakker, Amalie Kvistgaard og Saeed Fadavi præsenterer det 12 meter lange hovedværk “Verdens Skabelse”
Bredagerskolens elever samt skoleleder Bente Søndergaard præsenterer skolens kunstnere, elever samt lærerne Mark Allan Wolthers, Neel Tromborg samt Lissi Bernhard.

Baggrund

Formål
Festivallens formål er at fremme formidlingen af god kunst og kunsthåndværk, inspireret af historie, norrøn og andre kulturers religions forståelse, fortællinger og myter.
F.eks. kan ‘den sene vikingetids kunst overordnet beskrives som en raffineret leg med linjer og symbolsprog knyttet til religiøse forestillinger. Farvelægning har været en integreret del af fremstillingen og har haft stor betydning for udtrykket’, ifølge arkæologen Lise Gjedssø Bertelsen.

Viking Portrait
Viking Portrait

Interest in our early history and religious beliefs has been growing in recent years. Viking museums, festivals and the Norse Aesir faith have been rediscovered, and their importance is being reinterpreted.

The Mythological ART Festival has been born from the same spirit of curiosity, drawing on a period of Nordic prosperity, adventure and courage, and taking inspiration from other cultures.

 

Baggrund
Interessen for vores tidlige historie er voksende i disse år. Mange mennesker ‘går i dag til viking’, som man tidligere gik til spejder. Vikingetidsmusseer, Vikingetidsfestivaller og Norrøn Ase tro, er blevet genopdaget og dens betydning er under ny fortolkning.

Mytologisk ART Festival er udsprunget af den samme nysgerrige dragen mod en tidsperiode med velstand, eventyrlyst og mod til, at lade sig inspirere af andre kulturer.

Overnatning

Overnatning
Overnatning sker på udstillers egen foranledning. Udstillere der ønsker det, skal være velkomne til at medbringe vikingetelt til opstilling på torvet (græsareal lige op til torvet). Det vil ligeledes være ok at overnatte i teltene. Teltene kan eventuelt benyttes til udstilling i udstillingstiden.Man har også mulighed for at benytte en af flere andre muligheder:

  • Jelling Kro
  • Harresø Kro
  • Family Camping Jelling
  • Fårup Sø Camping
  • Danakilde Bed & Breakfast (Rørbæk sø)
  • Herberget Nørrelide

(Nørrelide, www.nørrelide.dk, er et fint og hyggeligt sted, specielt hvis man indskriver sig som en gruppe, man skal være indstillet på, at man deler rum og faciliteter med andre).

Kunstner info

Vilkår og rammer for udstillere!

Festivallens formål
Det er festivallens formål, at fremme formidlingen af den gode kunst og det kunsthåndværk, der er inspireret af historie, fortællinger og myter i alle betydninger.

Download kunstner information PDF

Tid og sted
Mytologisk ART Festival afholdes på Gorms Torv, Jelling, i tidsrummet 29.8.2016 kl. 16.00 til søndag den 4.9.2015 kl. 16.00.
Den censurerede udstilling foregår dels som ’open air’ udstilling på torvet, dels i Den Jyske Sparekasses lokaler.

Et telt samt eventuelt andre lokaler, der stilles til rådighed af butikker på og omkring Gorms Torv, vil rumme de ikke censurerede udstillingsaktiviteter.

De indendørs udstillingsmuligheder kan give nogle begrænsninger på hvor mage værker, der kan skabes plads til for de kunstnere, som er bundet til at skulle benytte indendørs lokaler.

Der vil blive taget højde for at de værker der udvælges også vil kunne blive præsenteret på en god og forsvarlig måde. Og helst sådan at der kan fortælles en sammenhængende historie.

Udstillerne bydes velkommen ved en officiel ’ceremoni’ mandag den 29.8 kl.17.00. Udstillingsrummet (ude og inde) vil være fuldt til rådighed fra kl. 16.00 søndag den 28.8 dagen i forvejen. Udstillere, der har mulighed for at komme tidligt søndag opfordres til at gøre det.

Der kan være udstillere, der ønsker at sende deres værker, så de er fremme allerede fredag forud for festivalen. Det vil være muligt, når det på forhånd er aftalt. Navnet på kontaktperson vil blive oplyst senere – ellers spørg!

Udstillere
For at udstille i den censurerede udstilling kræves en vurdering af Mytologisk ART Festivals bedømmelseskomité. Procedurerne omkring dette er beskrevet i ’Open Call’ invitationen.

Der vil ud over den censurerede udstilling også være andre typer af relevante aktiviteter, såsom: workshops, forfatter foredrag, musikalske indslag, salgsboder med salg af mytologisk eller historisk inspirerede varer. falder ind under festivalens formål.

Det er arrangørerne, der eventuel med rådgivning fra kunst- og/eller kunsthåndværkere, der om nødvendigt træffer afgørelse om, hvem der, i en given situation, vil kunne gives en stadeplads.
Vilkår for udstillerne:

  1. Kunstnere og kunsthåndværkere der har fået antaget værker til den censurerede del af Festivalen betaler et gebyr på 500,00 kr. Forfattere betaler i lighed med andre kunstnere 500,00 kr. Forfattere har mulighed for at sælge sine bøger i Festivalbutikken.

Forfatterne og musikere mv. opfordres til at lave forfatterforedrag eller små musikarrangementer hvortil forfatterne eller musikerne evt. kan opkræve entre. Udgifter forbundet med dette og entre indtægter i sådanne tilfælde er Mytologisk ART Festival uvedkommende. Aktiviteterne sal naturligvis koordineres med festivalens koordinator.

Stadeholdere (ikke censurerede) betaler 500,00 kr. for en stadeplads. Man sørger selv for salgsborde og andet man skal bruge i forbindelse med sin stadeplads.

Pris på værkerne
Kunstnerne i den censurerede udstilling har mulighed for at bringe deres værker til salg under festivallen. Dog er man som del af den censurerede udstilling forpligtiget til ikke at nedtage sine værker førend Mytologisk ART Festival 2016 formelt er afsluttet. Der er ingen kommisionsbetaling til Mytologisk ART Festival.

Kunstner præsentationer
Der vil blive produceret handouts til gæsterne således at gæsterne kan orientere sig blandt de forskellige kunstnere og værker.

Pressedækning
Arrangørerne bag Mytologisk Art Festival vil sørge for god pressedækning og omtale af arrangementet både før, under og efter afholdelsen, til fordel for både udstillere og festival. Vejle kommune vil endvidere markedsføre festivalen ad de samme kanaler som ’Trekantområdets Festuge’ markedsføres.

Forsikring/sikring/ansvar
Arrangørerne har ingen særskilt forsikring, der dækker for de enkelte kunstneres værker. Kunstnerne har ansvaret for selv at sikre egne værker under festivallen. DJS’s lokaler vil blive aflåst om natten. Hvor det er muligt – og hensigtsmæssigt – vil elementer fra open-air udstillingen kunne sikres i de samme lokaler om natten.

’Open air’ udstilling
Som udgangspunkt foregår udstillingen af de mere robuste værker udendørs. Gerne i tilknytning til eget telt eller rundt på torve pladsen. Når der er mere overblik over udstillernes behov vil der blive taget stilling til, om der skal/kan arrangeres en form for overdækning, læ, baggrund. I det omfang udstillerne måtte have særlige ønsker og behov, vil disse blive undersøgt i forhold til, om de vil kunne tilgodeses.

Beklædning
Man må som udstiller meget gerne være i ført beklædning der knytter sig til den/de myter der formidles om, – men der er ikke nogen egentlig dress code.

Forplejning
Man sørger som udgangspunkt selv for forplejning. Café Sejd tilbyder, tirsdag til søndag, morgenkaffe med brød, ost og marmelade til udstillerne. Det tilstræbes at der arrangeres en festaften for og med udstillere, frivillige og arrangørere.

Projektkoordinator
Ole Grangaard Olesen

Arrangementet støttes af

Den Jyske Sparekasse
A Better Day
Engelsholm Højskole
Vejle kommune
Trekantområdets Festuge
Cafè Sejd

Download kunstner information PDF