FAQ

Koster det noget?

Ja, er det korte svar.
Hvis Jelling Heritage involverer sig i et projekt så kan I forvente at den del af opgaverne som bestyrelse og/eller foreningens medlemmer hjælper til modsvarer den del af budgettet, som Jelling Heritage arbejder med.

Hvem får de penge som Jelling Heritage er ansvarlig for?

Jelling Heritage er en non-profit organisering og de midler som foreningen får gennem kontingent, sponsorater og projektmidler skal enten investeres i de projekter foreningen er med til at faciltiere, eller midlerne skal være til forblive i foreningens regi og egen økonomi og egenkapital.

Hvordan søger jeg foreningen?

På vores hjemmeside finder du et online ansøgningsskema, som du skal benytte.

Hvordan samarbejder vi?

Jelling Heritage samarbejder på forskellig måder alt afhængig af hvilken projekt der er tale om.