Forretningsorden

Jelling Heritage forretningsorden

Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende for den siddende bestyrelse.
Formålet med forretningsordenen er at give bestyrelsesmedlemmerne et demokratisk værktøj til sikker drift af foreningen; herunder at sikre fælles målsætninger i bestyrelsen.

Forretningsordenen er gældende indtil en ny vedtages af bestyrelsen, Et medlem kan ved ethvert ordinært bestyrelsesmøde fremsætte ændringsforslag til forretningsordenen.
Såfremt en eller flere bestemmelser i forretningsordenen er i strid med vedtægterne, er forretningsordenens bestemmelse ugyldig.

Jelling Heritage forretningsorden PDF version.