Mytologisk Art Festival

Jelling Heritage har i foreningens første år engageret sig i Mytologisk Art Festival. I præsentation for festivalen er der anført ” Ambitionen med festivalen er at give Jellings kulturhistorie en ny dimension. Gennem kunst og kunsthåndværk, med fokus på mytologi, skabes der en oplevelse af, hvad det vil sige at være menneske – uanset om det er i Jelling, i Danmark, i Norden eller i øvrige dele af verden”. En invitation til samarbejde som er spændende og som foreningen nu er gået i gang med at få udviklet sammen med initiativtager Ole Grangaard.

Mytologisk fortolkning af den finske kunstner Minna Sundberg
Mytologisk fortolkning af den finske kunstner Minna Sundberg

Ole Grangaard har store forhåbninger om at initiativtagerne, sammen med Jelling Heritage, kan skabe et spændende kunst-event, som på sigt kan tiltrække flere besøgende til Jelling, og som samtidig kan være en spændende begivenhed for byen og de mange kunst- og kulturinteresserede i det øst- og midtjyske område.

Temaet for 2016 er “fra skabelse til ragnarok”.

Initiativtagerne forventer at festivalen vil være en tilbagevende begivenhed, som hvert år har et nyt tema til fortolkning.

Kunstnere inviteres via et ”open call”, og i den forbindelse nedsættes et bedømmelsesudvalg.

Jelling Heritage håber at vi kan bidrage positivt til at projektet styrkes og kan folde sig ud til et godt arrangement, som er til glæde for Jelling såvel som de mange der har interesse i kunst med rødder i mytologi og fortællinger om verdens skabelse og undergang.

Foreningen arbejder sammen med initiativtagerne med at understøtte festivalens kurator-funktion, herunder sparring omkring ”open Call” og vi er med til at kvalitetssikre og bistå med fundraising af eksterne midler til festivalen.


Vision fra initiativtager Ole Grangaard Olesen PDF
Open Call invitation, deadline 1. juni 2016 PDF
Kunstner information PDF