Vurderingskriterier

Hvodan vurderer vi dit projekt?
Hvis I har et ønske om rådgivning omkring Jeres projekt er det en god ide at læse vores vedtægter og vores foretningsorden, hvor man kan læse efter hvilke kriterier vi vurderer projektforslag.

Vedtægter
Forretningsorden

Projekter der indstilles til bestyrelsen bør sendes til bestyrelsen i rimelig tid før et bestyrelsesmøde.
For at bestyrelsen kan tage stilling til et givent projekt er det vigtigt at projektet er beskrevet sådan at vi kan forstå idéen og det overordnede koncept og at vi kan danne os et indtryk af hvem som står bag. En kulturbegivenhed kan være på ide-niveau, eller det kan være et ambitiøst projekt, som er beskrevet i detaljer. Det er derfor vigtigt at Jeres ambitioner står mål med den organisering og den viden I har omkring det I arbejder med; vi vil gerne arbejde med små lokale begivenheder, såvel som større projekter med internationalt sigte.

Deadlines for ansøgninger 2016

Normalt vil Jelling Heritage gerne modtage informationer omkring følgende

 • Projektes finansieringsplan og budget.
 • En beskrivelse af hvem I er og hvorfor I arbejder med det pågældende projekt, og vi ønsker at få kendskab til hvor stor opbakning og har forankring af visionen er ud over initiativtagerne
 • Projektets målgruppe og deltagere er synlige.
 • Projektets muligheder og potentiale er beskrevet fx via vision og eventuel en strategi over en flerårig periode.
 • Samarbejdspartnere bør forholde sig til Jelling Heritage vedtægter.

Projekter kan afvises af forskellige årsager, herunder

 • At projektet ikke falder inden for foreningens vedtægter
 • At projektet ikke har tilstrækkelig forankring og opbakning
 • At projektet har en budgetramme som vi vurderer at vi ikke har kompetencen til at løfte med vores rådgivning og netværk.
 • At projektet virker u-modent og er upræcist formuleret
 • Endelig kan samarbejdspartnere og projekter have en karakter, som gør at bestyrelsen afviser et samarbejde; det gælder såfremt bestyrelse har den opfattelse at der politiske budskaber som bestyrelsen finder udemokratiske og som ikke er i overensstemmelse med dansk lovgivning og er rettet mod minoriteter.
 • Af hensyn til foreningens og medlemmernes ressourcer